závod Opava

Historie cukrovaru Opava

V roce 1869 se slezští rolníci na schůzi řepařů v Jaktaři rozhodli založit cukrovar. Byl zvolen tříčlenný výbor, který vedl veškeré práce při výstavbě.  Základní kámen Vávrovického cukrovaru byl položen r. 1869 . První kampaň byla zahájena 8.1. 1870  z řepy sklizené v roce 1869, během ni bylo zpracováno 7 616 t cukrovky.

V roce 1905 byla požárem zničena surovárna.

Po první světové válce se značně investovalo do technologie, ale během 2. světové války byla opět značná část zařízení  zničena. Při opravách válkou zničených zařízení bylo jasné, že cukrovar dožívá a také bylo nutné zvýšit jeho kapacita, neboť ze 13 cukrovarů postavených před 1. světovou válkou ve Slezsku zůstal jen jeden v Opavě-Vávrovicích. Proto v roce 1949 začaly stavební práce na novém cukrovaru. 

První kampaň v novém cukrovaru byla zahájena roku 1953 s kapacitní normou zpracování  1.000 t cukrovky/den.  Cukrovar se stal součástí  národního podniku  Slezské cukrovary.  Postupně procházel různými reorganizačními změnami a byl dále rekonstruován.

V roce 1989 byl jedním z devíti závodů Severomoravských cukrovarů s.p. a zpracovával 2050 t cukrovky/den.

V roce 1992 byla založena  a.s. 1. Slezská. V tomto období byla provedena rekonstrukce difuze a dalších zařízení na vyšší kapacitu. 

V listopadu 1998, kdy cukrovar získala rakouská společnost Agrana, bylo zpracování cukrovky cca 3000 t za den.

V kampani 2000 opavský cukrovar zpracovával průměrně 3150 t cukrovky denně.

(dále viz společná historie v rámci společnosti Moravskoslezské cukrovary, a.s)