závod Hrušovany
nad Jevišovkou

Historie cukrovaru Hrušovany nad Jevišovkou

V malebné krajině Dyjskosvrateckého úvalu necelých 50 km jižně od Brna leží město Hrušovany nad Jevišovkou. První písemná zmínka o Hrušovanech je z roku 1131, ale doklady o osídlení jsou mnohem starší.  Historie cukrovarnictví v Hrušovanech je úzce spjata se šlechtici, kteří vlastnili zdejší velkostatek. Majitelé hrušovanského velkostatku hrabě Khuen-Bellasi s chotí Emanuelou uvedli do provozu r. 1851 cukrovar, který denně dokázal zpracovat 30 t cukrovky. Tito byli m.j. také mecenáši Alfonze Muchy, jemuž platili studia v Mnichově a Paříži, kde se stal  jedním z největších secesních malířů. Cukrovar zaměstnával 40 pracovníků a v kampani 300 pracovníků. Další dědic byl syn Emanuely Dr. Karel Khun-Bellassi. Členové jeho rodiny vedli cukrovar ve vlastní režii. Později byla zvýšena kapacita na 250 t za den. Další přelom znamenala stavba železnice přes Hrušovany v r. 1870. V r. 1889 pronajal Dr. K. Khun-Bellassi cukrovar firmě Kürcher-Bachler a Co. Kapacita byla zvýšena na 500 t za den. Výroba kostek byla zahájena v roce 1904.

Další vývoj byl příznivě ovlivněn vznikem akciové společnosti mezi firmou Kürchner-Bachler a Co., hrabě Khun-Bellassi  a Vídeňskou baronkou v roce 1911. Akciová společnost měla název "Moravský cukerní průmysl a.s., cukrovar Hrušovany nad Jev. V roce 1919 zakoupila všechny akcie Středomoravská cukrovarská a zemědělská společnost a potom v r. 1934 sem vstoupila a.s. pro průmysl cukrovarnický v Hodoníně. V roce 1948 se stal  národním podnikem a poté v r. 1951 odštěpným závodem Jihomoravských cukrovarů.

V rámci JMC byl postaven v letech 1968 - 1970 nový cukrovar Hrušovany nad Jev. s kapacitou 4000 t řepy/den. Cukrovar postavil polský dodavatel.  Výroba byla přesunuta do nového závodu a v roce 1970 zahájena  první kampaň. 1.5.1992 byla založena akciová společnost  Cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou. V roce 1994 vstoupil do cukrovaru zahraniční kapitál, kdy akcie koupila firma AGRANA International AG Wien. V roce 1995 bylo provedeno navýšení základního jmění a z toho vkladu bylo postaveno silo na 20.000 t cukru. V následujícím roce se začalo s rozsáhlými investicemi v technologii.  V roce 1999 byl na valné hromadě schválen projekt  sloučení Cukrovaru Hrušovany nad Jevišovkou, a .s.  s  Cukrovarem Uničov, a.s.   a  1. Slezskou, a.s. Opava. V tomto roce jako první cukrovar v ČR zavedl na trh ucelenou řadu výrobků pod názvem "Korunní cukr", která je postupně rozšiřována dalšími produkty na bázi cukru.

(dále viz společná historie v rámci společnosti Moravskoslezské cukrovary, a.s.)