Management

Organizační struktura společnosti

VALNÁ HROMADA AKCIONÁŘŮ

DOZORČÍ RADA

Mag. Andreas Schröckenstein
Dipl.Ing.Martin Doppler
Ing. Jiří Beránek

PŘEDSTAVENSTVO

Ing. Jiří Hollein – předseda představenstva
Ing. Ružena Brádňanová - místopředseda představenstva
Ing. Adrián Šedivý – člen představenstva