Historie

Společný vývoj cukrovarů v rámci společnosti Moravskoslezské cukrovary, a.s.

1999Na valných hromadách samostatných společností byl odsouhlasen projekt sloučení cukrovarů v Hrušovanech nad Jevišovkou, Opavě a Uničově
2001Od 1. ledna vystupují cukrovary pod jednotným názvem Moravskoslezské cukrovary, a.s.
2004Definitivní zrušení cukrovaru v Uničově
2006

Byla ustanovena nová dozorčí rada, počet členů byl rozšířen na celkový počet šest.
Bylo zvoleno nové představenstvo společnosti Moravskoslezské cukrovary, a.s. (viz Management)

2009Snížen počet členů DR na 3 členy (viz Management)
2010

Byl změněn počet a někteří členové představenstva společnosti (viz Management)